Anulasek

6 tekstów – auto­rem jest Anu­lasek.

Cza­sami szko­da życia na cze­kanie. ZY­CIE MA SIĘ TYL­KO JEDNO 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lipca 2015, 00:17

Gdy­bym pot­ra­fiła mieć więcej od­wa­gi to bym mu po­wie­działa co mys­le i czu­je ale nie potrafię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 maja 2015, 21:57

DLA CIEBIE. NIE SZU­KAJ SZCZĘŚCIA BO NIE NA­DEJ­DZIE. PAMIĘTAJ. 

myśl • 22 kwietnia 2015, 00:09

stale plynne

Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2015, 22:24

rozmowa

Sta­rałam się z nim po­roz­ma­wiać. Ale nie z nim czy krzycząc do góry coś od­po­wie nie to tyl­ko echo.....Powraca. 

felieton
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2015, 21:00

Kiedy obudziłam się w no­cy i poczułam zim­no do­piero wte­dy do mnie do­tarło,że jes­tem sa­ma. Nikt nie cze­ka. I nikt nie ogrzeje. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 marca 2015, 13:36

Anulasek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anulasek

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 lipca 2015, 00:21scorpion sko­men­to­wał tek­st Czasami szko­da życia na [...]

18 lipca 2015, 00:17Anulasek do­dał no­wy tek­st Czasami szko­da życia na [...]

8 maja 2015, 21:57Anulasek do­dał no­wy tek­st Gdybym pot­ra­fiła mieć więcej [...]

22 kwietnia 2015, 00:09Anulasek do­dał no­wy tek­st DLA CIEBIE. NIE SZU­KAJ [...]

28 marca 2015, 22:34Anulasek sko­men­to­wał tek­st PIES NA BA­BY